Folk og jazz er i bunn og grunn to vidt forskjellige sjangere, men det er ikke uvanlig å kombinere dem. Her hos oss kan du lese om begge stilarter, samt viktige artister. Folkemusikken har eksistert siden lenge før vi kunne spille inn musikk, og det var vanlig at viser ble overført til neste generasjon ved hjelp av muntlig formidling. Det er et ganske stort musikalsk steg mellom gamle folkeviser som «Kråkevisa» og dagens hitlåter à la Odd Nordstoga. Likevel er begge deler å regne som folkemusikk.

Odd Nordstoga har heller ikke mye til felles med hverken Bob Dylan eller Joni Mitchell, som begge har sterke innslag av «folk» i musikken deres. Det er med andre ord mye som passer inn i kategorien folkemusikk, og ofte legges det vekt på det tradisjonelle og nasjonalromantiske. Jazzen så dagens lyst på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, i afro-amerikanske miljøer i New Orleans. Sammen med folkemusikken har sjangeren fått stor innflytelse på dagens populærmusikk, inkludert innen stilarter som ikke direkte faller innunder noen av kategoriene.

Lett å bli musikkfrelst

Det finnes mange kvinnelige røster som har vært med på å sette både moderne folk og jazz på det musikalske kartet. Her på http://eplemoya.no/ kan du få gode musikktips, særlig hvis du er ute etter det beste av kvinnelig vokal. Vi håper du får utbytte av det vi byr på her, noe vi er sikre på at du gjør hvis du befinner deg noenlunde innenfor samme musikalske univers som oss. Det skal uansett ikke mye til for å bli hektet på hverken jazz, folk eller vokalmusikk.